top of page

Körfez Stratejileri

Müşterilerimizin çıkarlarını daima gözetmeyi ve memnuniyetlerini her zaman maksimum seviyede korumayı hedefliyoruz. Bilgili, kapsamlı, nitelikli ve tarafsız tavsiyelerimizle Körfez'de iş yapmanın avantajlarını tam olarak değerlendirmelerini sağlıyoruz. 

Mouawad, Körfez'deki gelişmelere ve pazar fırsatlarına uygun stratejiler geliştirerek müşterilerinin, bölgede iş yapmanın avantajlarını tam olarak değerlendirmelerini sağlar. 

 

Mouawad'ın Körfez pazarları istihbaratı, sıradan pazar araştırmasının çok daha ötesindedir. Derinlemesine enformasyon ve nitelikli analizlerle müşterilerin Körfez pazarlarındaki hedeflerine yön verecek ve rekabetçi konumlarını geliştirecek:

 

- Coğrafi, ekonomik ve teknik altyapı,

- Potansiyel yatırımcılar ve müşteriler,

- Rekabet ve fiyat politikaları,

- Diğer tedarikçilere yönelik bilgiler,

- Yerel üretim, talep ve tüketici analizleri, 

- Mevzuat,

- Dağıtım kanalları,

- Fırsatlar ve riskler.

konularında kapsamlı ve üst düzey bilgi üretir, müşterilerinin Körfez ülkelerindeki başarılarında etkin rol oynar.

Geo-Targeting ve Fırsat Takibi 

İş ve Kamu İlişkileri Yönetimi

Mouawad, müşterilerinin Körfez ülkelerindeki çevresel paydaşlarıyla sinerji oluşturacak ve kazançlı işbirliklerine uygun zemin sağlayacak ilişkiler tesis edebilmelerini sağlar.

 

Müşterilerinin, Körfez pazarlarında ürün ve hizmetleri ile ilgili mesajlarını en etkili mecralar, kişiler, kaynaklar aracılığıyla gereken noktalara taşıyabilmeleri için gereken ortamları organize eder.

 

Gerçekçi, pratik, sonuç odaklı ilişki yönetimiyle müşterilerinin iş hedeflerine ulaşabilmeleri için doğru köprülerin kurulmasında değerli katkılarda bulunur.

Körfez Pazarlama ve Satış Stratejileri

Mouawad, müşterilerinin Körfez pazarlarına başarıyla giriş yapmaları ya da mevcut operasyonlarını genişletmeleri için gerçekçi pazar analizleri, esnek ve kreatif pazarlama ve satış planları ve isabetli öngörüler sunar.

 

Müşterilerinin sınır ötesi satışlarında etkin bir risk yönetimi gerçekleştirmelerini ve Körfez pazarlarında sürekli bir satış çizgisi yakalamalarını sağlar.

 

Müşterilerinin Körfez pazarlarına parça parça satış yapmak yerine kalıcı olmalarını hedefleyen, pazar payı kazandırıcı stratejiler kurgular.

bottom of page