top of page

2020'de Körfez Nüfusu 60 Milyon, Gıda İthalatı 53 Milyar Dolar Olacak 

Türkiye'nin en önemli büyüme fırsatını ihracat odaklı üretim olarak görüyoruz. Ülkemizin tarım-gıda alanında Körfez ülkeleri ile işbirliği çabalarını tamamlayıcı bir çerçeve sağlamak üzere üretici firmalarımıza Körfez pazarlarına giriş, ticari işbirlikleri, ihracat, bölgesel rekabet stratejileri ve pazarlama konularında yol gösteriyoruz. Tarım - Gıda Endüstrisine bölgesel kapsayıcılıkta işbirlikleri için güçlü fırsatlar sunuyoruz.
İhracat
Finansal Hizmetler 

 

Refah düzeyi yüksek Körfez ülkeleri, neredeyse tüm gıda ihtiyacını ithalat yoluyla, başka ülkelerden karşılıyor. Gıda endüstrimizin Körfez pastasındaki payını artırabilmesi için bilinçli üretim, pazarlama ve satış çabalarına ve güçlü ticari ilişkilere ihtiyacı var.

 

Mouawad, bölgeye yönelik ihracata başlamak isteyen müşterilerinin pazara doğru şekilde girebilmelerini sağlamak üzere, mevzuat, güncel ve detaylı pazar enformasyonu, rekabet koşulları, fiyat stratejileri, ikili anlaşmalar ve satış sözleşmeleri ile ticari ilişkilerde maksimum fayda, süreklilik ve bölgede ticari teşkilatlanma konularında yol gösterir.

 

Ayrıca, bölgeye mevcut ihracatını artırmayı hedefleyen müşterilerine yönelik olarak stratejik danışmanlık sunar.  

Endüstriyel İlişkiler

 

 

Mouawad, müşterilerinin her bir Körfez pazarı özelinde dağıtım ve satış kanallarına doğrudan erişimi, bölgede yer alan büyük zincir marketlerle ilişkiler, diğer ticari partnerlerin seçimi, fırsat takibi ve benzeri alanlarda müşterilerinin Körfez ile ilişkilerini, doğru ve güçlü şekilde kurmalarını ve sürdürmelerini sağlar. 

 

Mouawad, ihracatçı ve girişimci müşterilerinin bölgedeki finans kurumlarıyla ilişkilerinin geliştirilmesinde, sınır ötesi kredi ve ihracat faktoring olanaklarının değerlendirilmesinde yenilikçi ve yaratıcı finansal çözümler üreterek müşteri ihtiyaçlarına en uygun finansman kaynağına ulaşılmasında etkin rol oynar.

Bölgesel Pazarlama

 

Mouawad, müşterilerinin pazarlama faaliyetlerine geniş kapsamlı çalışmalarla destek olur. Bölgedeki fırsatları yerel ekipleriyle aktif olarak takip eder, müşterilerinin Körfez pazarlarında başarıyla rekabet edebilmeleri için pazar ve sektör analizlerini güncel tutar, derinlemesine rekabet istihbaratı sağlar.  
Bölgesel medya teşkilatının da katkısıyla müşterilerinin ürün tanıtım faaliyetlerinin yerel kültüre ve yerel tüketici trendlerine uyumlu olmasında rehberlik yapar, ürünlerin sunuş biçiminden ambalajına kadar kapsamlı önerilerde bulunur ve tanıtım/reklam kampanyalarının etkinliğinin gücünü artıracak taktiksel stratejiler geliştirir..
bottom of page