top of page

Kalite Politikamız ve Mesleki Etik

YAKLAŞIM

Birincil sorumluluğumuz; mesleğimizi en yüksek standartlarda icra etmektir. Müşterilerimize her zaman, güvenilir, güncel ve tutarlı analizler, bilgi ve tavsiyeler, kaliteli çözüm önerileri ve üst düzey fikirler sunar ve makul, mantıklı değerlendirmelerde bulunuruz. Müşterilerimizde ilişkilerimizde, her zaman, hiç bir nedenle değiştirmeksizin profesyonel yaklaşım sergileriz. 

 

GİZLİLİK İLKESİ

Müşterilerimizin bizimle paylaştığı tüm bilgiler bizim için en üst düzey gizlilik derecesine sahiptir. Bu bilgileri hiç bir koşulda kendi faydalarımız doğrultusunda kullanmayız ya da üçüncü kişilere kullandırtmayız.

 

GERÇEKDIŞI BEKLENTİ

Müşterilerimizin, danışmanlık sunduğumuz iş ve konularla ilgili olarak gerçek dışı beklentilere kapılması sonucunu doğuracak her türlü cesaretlendirme, yaklaşım ve görüş bildirimlerinden her koşulda ve kesinlikle kaçınırız. 

 

MESLEKİ KABİLİYETLER

Sadece derinlemesine uzmanlık, deneyim ve beceri sahibi olduğumuz alanlarda iş kabul ederiz. Mesleki kabiliyetlerimizi ve yönetim sistemimizi sürekli iyileştirir ve etkinliğini sürdürürüz. 

 

MUTABAKAT

İş anlaşmalarımızı; iş süreçlerini ya da sonuçlarını etkileyebilecek kişisel, maddi ya da diğer unsurlardan bağımsız ve amaçlar, hedefler, kapsam, iş planı ve ücretlerimiz konusunda müşterimizle tamamen mutabık kalarak imzalarız.

 

SADAKAT

Kalite Politikamıza sadakatle bağlılık gösterir ve işimizle ilgili her durumda ve konuda bu etik anlayış ışığında hareket ederiz. 

 

bottom of page