top of page

Finansal Hizmetler

Son 5 yılda müşterilerimize, Körfez bankaları başta olmak üzere uluslararası bankalardan 900 milyon doların üzerinde fon sağladık. Ekonomik koşulların hızla değiştiği, tüm pazarların değişen koşullardan etkilendiği günümüz ortamında dahi, işimizi başarıyla yönetmek ve müşterilerimizin çıkarlarını en etkin şekilde gözeterek memnuniyetlerini daima en yüksek seviyede tutmak için hazırlıklıyız. 
Sınır Ötesi Krediler ve Finansman Ortaklıkları

 

Mouawad, müşterilerinin borç finansmanı ihtiyaçları için Orta Doğu ve Körfez'deki sermaye sağlayan fonlar ile işbirliği sonucu borçlanma planlarını kredi tedarikine sunulabilecek teknik kalitede hazırlar ve finansman kaynağına, müşteri ihtiyaçlarına en uygun vade ve maliyetlerle ulaşılmasında etkin aracılık yapar. 

Finansal Yeniden Yapılandırma 

 

 

Mouawad, müşterilerinin borç finansmanı ihtiyaçları için Orta Doğu ve Körfez bankaları, varlık fonları ve özel fonlar aracılığı ile optimum yurt dışı borçlanma planları hazırlar ve müşteri ihtiyaçlarına en uygun finansman kaynağına ulaşmasında etkin rol oynar.

 

Mouawad, uluslararası piyasalarda rekabet edilebilecek, verimliliği yüksek projelerin baştan sona hayata geçirilmesinde ihtiyaç duyulan finansmanın tedarik edilmesi, proje ile ilgili taraflar arasında yapılacak olan sözleşmelerin hazırlanması, projenin tamamlanması ve faaliyetin başlaması ile elde edilecek nakit akımının finansmanda kullanılmış olan kaynak maliyetini karşılayacak şekilde düzenlenmesi aşamalarında aktif hizmet verir.

Uluslararası Proje Finansmanı 

 

Sınır Ötesi İhaleler

Mouawad, MENA ve Körfez bölgelerinde gerçekleştirilecek kamu ve özel sektör ihalelerinin izlenmesi, ihaleye giriş stratejisinin belirlenmesi, finansal modelin kurulması ve ihale sonrası bölge bankalarıyla gerekli görüşmelerin gerçekleştirilmesi konularında kolaylaştırıcı danışmanlık hizmeti sunar.

Sınır Ötesi Birleşmeler 

 

Körfez'in önde gelen kuruluşları, aile ofisleri ve yatırımcılarla yakın temas ve kurumsallaşmış bir ilişki içerisinde olan Mouawad, ilişkiler, teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren birleşme süreçlerini müşterileri adına üstlenir. Müşterilerinin hisselerine uygun alıcı adayları oluşturur, taktiksel ve etkileyici sunumlar hazırlar ve müşterilerinin çıkarlarını koruyan, sürekliliği olan, sağlam ortaklık yapıları oluşturmalarını sağlar.

İhracat

Mouawad, müşterilerine Körfez pazarlarına yönelik ticaret fırsatlarını artırabilmeleri konusunda pazara giriş stratejilerinden ürün fiyatlandırmaya, pazar enformasyonundan alıcı/satıcı ilişkilerinin tesis edilmesi ve sürdürülmesine kadar geniş bir yelpazede danışmanlık hizmetleri sunar.  

bottom of page